image

Poznaj nasz zespółimage

image image

Katarzyna Stręk

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiadam certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. W 2015 roku uzyskałam tytuł zawodowy biegłego rewidenta.

Współpracę z biurem S3 rozpoczęłam w 2008 roku. Począwszy od 2014 roku, prowadzę biuro rachunkowe samodzielnie w ramach indywidualnej działalności gospodarczej pod firmą S3 Katarzyna Stręk.

W Zespole S3 pełnię funkcje nadzorcze i reprezentacyjne. W pracy zawodowej koncentruje się na bieżącej obsłudze księgowej i podatkowej strategicznych Klientów biura oraz doradztwie podatkowym i wsparciu dla pozostałych Członków Załogi S3.

Jako cel zawodowy wyznaczam sobie dążenie do ciągłego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności dostosowania się do rosnących oczekiwań Klientów oraz zmieniającego się otoczenia gospodarczego i prawnego. W związku z powyższym, uważam, iż praca w młodym, ambitnym, zgranym i dobrze zorganizowanym Zespole S3 stanowi podstawę dotychczasowych osiągnięć biura S3, jak i główny klucz do Naszego rozwoju w przyszłości.

Mam przyjemność przedstawić krótko Członków Zespołu biura S3, którzy, realizując wyznaczone cele w bieżącej pracy, przyczyniają się do sukcesów firmy i umożliwiają jej dalszy rozwój w obranym przeze mnie kierunku.

Skontaktuj się z nami
image image

Aleksandra Muchorowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie kadr i płac.

Z biurem S3 związana od 2012 roku. Jako Kierownik biura koordynuje pracę całego Zespołu oraz czuwa nad organizacyjną sferą jego działalności. W pracy zawodowej specjalizuje się w obsłudze księgowej i podatkowej w zakresie rachunkowości uproszczonej oraz ksiąg rachunkowych.

Dobra organizacja pracy, dbałość o szczegóły i otwartość w nawiązywaniu kontaktów to podstawowe cechy, które sprawiają, że z powodzeniem realizuje powierzone jej funkcje organizacyjne i kierownicze.

Jako cel zawodowy wyznaczam sobie dążenie do ciągłego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności dostosowania się do rosnących oczekiwań Klientów oraz zmieniającego się otoczenia gospodarczego i prawnego. W związku z powyższym, uważam, iż praca w młodym, ambitnym, zgranym i dobrze zorganizowanym Zespole S3 stanowi podstawę dotychczasowych osiągnięć biura S3, jak i główny klucz do Naszego rozwoju w przyszłości.

Mam przyjemność przedstawić krótko Członków Zespołu biura S3, którzy, realizując wyznaczone cele w bieżącej pracy, przyczyniają się do sukcesów firmy i umożliwiają jej dalszy rozwój w obranym przeze mnie kierunku.

Skontaktuj się z nami
image image

Dorota Kuriata

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. Posiada certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym zdobywa od 2008 roku i jest obecnie pracownikiem mogącym pochwalić się najdłuższym stażem w biurze Meritum.

Jako specjalista ds. księgowości zajmuje się obsługą księgową i podatkową przedsiębiorców prowadzących księgowość uproszczoną oraz księgi rachunkowe.

W pracy zawodowej charakteryzuje ją dokładność i pracowitość, co sprawia, że zgodnie uznawana jest za prawdziwy „Filar” Zespołu.

Skontaktuj się z nami
image image

Agnieszka Budziak

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Do Zespołu dołączyła na początku 2017 roku.

W biurze S3 koordynuje prace związane z rozliczaniem księgowym i podatkowym jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W powyższym zakresie współpracuje bezpośrednio z Właścicielką biura S3. Zaangażowanie i spokój to cechy, które sprawiły, że w stosunkowo krótkim okresie czasu przejmuje stopniowo najbardziej złożone zadania w obszarze księgowości Klientów biura. Jako osoba ambitna i konsekwentna rozpoczęła w 2019 roku naukę w kierunku zdobywania tytułu doradcy podatkowego, co zapewne w niedługim czasie uda się jej zrealizować.

Skontaktuj się z nami
image image

Magdalena Olek

Absolwentka wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 2017 roku ukończyła II stopniowy kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Związana z biurem S3 od początku 2016 roku.

Jako Kierownik Działu Kadr i Płac koordynuje pracę pozostałych osób w dziale oraz sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę będąc osobą odpowiedzialną za delegowanie zadań i uprawnień. W pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową Klientów biura.

Odpowiedzialność, dokładność, niezawodność i dyskrecja to cechy, które powodują, że Klienci mogą powierzyć jej najbardziej skomplikowane i ważne zadania a Załoga biura S3 zawsze polegać na jej wiedzy i doświadczeniu w toku wykonywanej pracy.

Skontaktuj się z nami
image image

Paulina Grzybowska

Absolwentka wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 2017 roku ukończyła II stopniowy kurs księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Związana z biurem S3 od początku 2016 roku.

Jako Kierownik Działu Kadr i Płac koordynuje pracę pozostałych osób w dziale oraz sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę będąc osobą odpowiedzialną za delegowanie zadań i uprawnień. W pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową Klientów biura.

Odpowiedzialność, dokładność, niezawodność i dyskrecja to cechy, które powodują, że Klienci mogą powierzyć jej najbardziej skomplikowane i ważne zadania a Załoga biura S3 zawsze polegać na jej wiedzy i doświadczeniu w toku wykonywanej pracy.

Skontaktuj się z nami
image image

Patrycja Otrembnik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Do Zespołu S3 dołączyła na początku 2019. Początkowo łączyła naukę na ostatnim roku studiów magisterskich z pracą w charakterze asystenta w Dziale Księgowości. Od lipca 2019 roku objęła samodzielne stanowisko młodszego specjalisty ds. księgowości. W pracy zawodowej koncentruje się na zadaniach w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych w obszarze rachunkowości pełnej. Jest osobą ambitną i wytrwałą, co pozwala jej efektywnie pokonywać kolejne etapy rozwoju w pracy w księgowości. W biurze S3 jest ponadto odpowiedzialna za przygotowywanie informacji okresowych dla Klientów, co wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i energii na śledzenie zmieniających się przepisów podatkowych.

Skontaktuj się z nami
image image

Radca prawny dr Magdalena Stręk

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała stopień naukowy doktora w specjalności prawo pracy. Biegle włada językiem hiszpańskim. W pracy zawodowej specjalizuje się w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych a także w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Z biurem S3 jest związana już od 2014 roku. Stałą współpracę nawiązała w roku 2019, co pozwoliło na znaczne poszerzenie oferty biura i spowodowało, że usługi świadczone przez S3 nabrały interdyscyplinarnego charakteru. W ramach współpracy z biurem S3 realizuje zadania związane z opiniowaniem zdarzeń gospodarczych i prawnych pojawiających się w toku bieżącej obsługi Klientów biura. Mając na uwadze, iż swobodne poruszanie się w środowisku prawnym jest coraz bardziej kluczowym aspektem pracy w biurze rachunkowym, Pani Magdalena będzie z pewnością nieocenionym wsparciem dla pozostałych członków Zespołu.

Skontaktuj się z nami
image image

Sandra Wiatr

Studentka kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Najmłodszy członek Zespołu S3. W biurze S3 współpracuje przede wszystkim z Działem Księgowości. Do jej zadań należą, w szczególności, kompleksowe porządkowanie dokumentacji księgowej oraz realizacja zadań związanych z początkowymi etapami procesu rozliczania Klientów biura. Jako główny cel rozwoju naukowego wybrała obszar związany z analizą finansową przedsiębiorstw oraz badaniem manipulacji finansowych. Mając na uwadze, iż w tak młodym wieku zdecydowała się łączyć wiedzę zdobywaną na uczelni ze zdobywaniem doświadczenia praktycznego, ma szanse w niedługim czasie stać się mocnym członkiem Zespołu S3 i współpracować z Klientami realizując procesy księgowe jako samodzielny specjalista ds. księgowości.

Skontaktuj się z nami
image image

Katarzyna Muchorowska

Studentka Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Do biura S3 dołączyła pod koniec 2018 roku. Pomimo braku doświadczenia w księgowości oraz faktu, iż na co dzień rozwija się naukowo w innym obszarze, podjęła wyzwanie i z powodzeniem realizowała w biurze zadania związane z przygotowaniem i wstępną obróbką dokumentów księgowych, jak i ich porządkowaniem i archiwizacją. Pomimo krótkiego okresu stałej współpracy, jest osobą, która poznała umiejscawianie prawie każdego dokumentu w biurze, co stanowi gwarancję, iż wszystko będzie „na swoim miejscu”. Obecnie, mimo braku stałej obecności w biurze, Członkowie Zespołu mogą na nią liczyć w najcięższych okresach pracy w księgowości tj. przy okazji zamknięcia roku podatkowego, co powoduje, iż w Zespole uznawana jest za tzw. „człowieka od zadań specjalnych”.

Skontaktuj się z nami

Wypłyń z nami na szerokie wody już dziś!

Umów się na spotkanie